Välkommen till

SD Värmdö

Det här vill vi:

Sverigedemokraterna Värmdö vill ha förändring, på riktigt. Värmdö brottas bl.a. med trafikproblem, ohämmat byggande, droghandel och miljöutsläpp. Här behövs krafttag. Vi står redo att axla det ansvar som krävs för att styra vår kommun mot en trygg och ljus framtid.

Sverigedemokraterna i Värmdö är beredda att samarbeta med de partier som är villiga att dela ansvaret med oss för Värmdös bästa.

I Värmdö ska det kännas tryggt att bo och leva.

Sverigedemokraterna vill öka Polisens närvaro på Värmdö. Den organiserade brottsligheten och droghandeln ska bekämpas. Det allmänna rummet ska snyggas upp och graffitti snabbt åtgärdas. SD Värmdö vill ha kameror, belysning och fler trygghetsskapande åtgärder på utsatta platser.

Åtgärda Värmdös växtvärk.

Värmdö växer trots att infrastrukturen redan är överbelastad. Byggandet av flerbostadshus måste bromsas. Vi vill ha ett Byggråd som värnar Värmdös kultur, estetiska tradition och skärgårdsmiljö. Vi vill at Värmdös el, vatten- och avloppssystem ska ses över. Vi säger NEJ till avgift på Skuru bron och vi har konkreta förslag för att lösa trafik proppen vid Ålstäket.

Värmdös omsorg skall hålla toppklass.

Kommunen ska återta kontrollen över hemtjänsten för att säkra kontinuitet och kvalitet i utförandet. Flytande svenska ska vara en förutsättning för att få jobba inom omsorgsyrken. Äldre och behövande ska inte betala för att få trygghetslarm, de ska få vällagad mat, samt ha rätt till utomhusvistelse

Skolan skall vara en trygg plats för lärande

Värmdös skolor ska präglas av arbetsro där våra barns utveckling kan ske utan mobbing, utan droger, och utan påverkande aktivism. Små barn ska vara trygga i lek och lärande. Grundskola och gymnasium ska ställa krav och samtidigt kunna ge extra stöd till elever som är i behov av detta. Skolans mat ska vara bra och näringsrik.

Denna förening tillhör

SD Stockholms län