Sverigedemokraterna i Värmdö

Hem

Välkommen till SD Värmdö

 

Sverigedemokraterna är det självklara alternativet för dig som värnar Värmdö och Sverige och samtidigt vill se en ansvarsfull samhällsutveckling. SD Värmdö finns sedan 2010 representerat i Värmdö kommunfullmäktige och utökade antalet mandat vid 2014 års val till 4 platser.
Vi är ett demokratiskt , socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ i svensk politik och kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa ideer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och stark inre solidaritet.

Stöd det sverigevänliga alternativet

På grund av den rådande situationen i landet och övriga politiska partiers handlingsförlamning rörande de för medborgarna i särklass viktigaste samhällsfrågorna är vi nu inne i en stark tillväxtperiod med många nya sympatisörer. Vi är helt enkelt ett parti i medvind och i samklang med vad en växande mängd människor i Sverige tycker och tänker. Detta ställer samtidigt krav på oss som parti att ta mer plats och ikläda oss ett allt större ansvar. Vi har därför ett stort behov av att rekrytera och engagera fler duktiga medlemmar som tillsammans med oss vill verka för ett bättre samhälle. Ifall du känner att du vill bli medlem eller på något annat sätt engagera dig lokalt för SD Värmdö så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Tillsammans kan vi göra stor skillnad.

 

 

Våra representanter i kommunfullmäktige:

 

 

IMG_2012

 

 

Thorulf Empfevik

Ledamot och gruppledare i kommunfullmäktige
Epost: thorulf.empfevik@varmdo.se

 

 

_DSC6029

 

 

Christer Löfving

Ledamot och vice gruppledare i kommunfullmäktige
Epost: christer.lofving@varmdo.se

 

 

ove

 

 

Ove Karlsson

Ledamot i kommunfullmäktige
Epost: ove.karlsson@varmdo.se

 

 

 

 

Håkan Johansson

Ledamot i kommunfullmäktige

Epost: hakan.johansson@varmdo.se

 

 • När Jimmie kom till stan…

  Av ovekarlsson den 18 april, 2018
  0

  Jimmie Åkesson avslutade igår tisdag sin Sverigeturné i samband med ett framträdande i Stockholms län.
  Närmare bestämt Solna, Quality hotel (Friends arena).
  Runt 400 taggade medlemmar valde att sluta upp på detta evenemang som måste betecknas som en mycket
  lyckad kick-start inför valet 2018. Förutom Jimmie bjöds bl.a. på musikunderhållning av särskilt inbjudne
  gästartisten tillika SD-supporten Peter Jezewski (tidigare medlem i kult-bandet The Boppers).
  Självklart deltog vi från SD Värmdö med representanter.
  Nu känner vi oss laddade att sparka igång valrörelsen på allvar Sverigevänner !

 • Nya regler för partiers finansiering från 1 april 2018.

  Av ovekarlsson den 15 april, 2018
  0

  Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla som tidigare bidragit ekonomiskt till SD Värmdö kommunförening !
  Samtidigt vill vi passa på att informera om att det för 2018 tillkommit nya regler för hur bidrag till politiska partier framöver skall hanteras. I fortsättningen gäller t.ex. i och med lagändringen att alla bidrag måste gå endast till föreningens bankkonto.

  Bidrag som gått till andra konton blir i och med lagändringen från och med nu olagliga, och kan orsaka dryga böter för mottagarna ifall det slarvas.
  SD Värmdö tar dock tacksamt emot ekonomiska bidrag på följande konto:  Bankgiro 122 – 4278.

  Så här skriver Kammarkollegiet:

  ”För att motverka korruption har riksdagen fattat beslut om en utökning i lagen om insyn i partiers finansiering. Utökningen innebär att betydligt fler än idag måste redovisa sina intäkter. Dessutom förbjuds anonyma bidrag. Den nya lagen börjar gälla den 1 april 2018.
  Syftet med lagen är att allmänheten ska kunna ta del av hur politiker och politiska partier finansierar sin verksamhet.
  När börjar förändringarna gälla?
  Den nya lagen gäller från och med den 1 april 2018. Det betyder att du måste dokumentera dina intäkter från och med den dagen. Själva redovisningen för tiden 1 april-31 december 2018 ska du göra senast den 1 juli 2019.”

   

  Läs mer på denna länk:

  https://www.kammarkollegiet.se/insyn-i-partiers-finansiering/okad-insyn-i-partiers-finansiering

   

  Med Vänlig hälsning
  SD Värmdö

   

   

 • Av ovekarlsson den 28 mars, 2018
  0

 • SD Värmdö medlemsmöte nr 1

  Av ovekarlsson den 27 mars, 2018
  0

  Igår den 26 mars höll den nya styrelsen sitt första i en serie av kommande medlemsmöten i kommunhuset i Skogsbo. Ämnet för kvällen var trygghet och trygghetsfrågor inom kommunen. För ändamålet var särskilt inbjudna två killar som verkar inom en nybildad helt ideell ”nattvandrar-grupp” med inriktning främst på centrala Gustavsberg. Killarna som vill vara anonyma berättade en mindre trevlig sida av hur det bitvis ser ut på centrala platser inom kommunen. Förekommande drogmissbruk på skolor, stök och bråk kvällstid (bl.a. McDonalds – Mölnvik) samt i G-bergs centrum, tecken på en eventuellt begynnande etablering av grova kriminella gängnätverk mm. Dessa killar har dock genom sitt engagemang lyckats få kontakt och förtroende från många av de ungdomar de möter och därigenom fått uppslag och idéer till alternativa aktiviteter för unga tjejer och killar som annars många gånger riskerar att dras med i stök och i värsta fall kriminell verksamhet. Ett önskemål som kom upp var bl.a. en lokal för att träna boxning. Utrustning och frivillig tränare finns redan. Ett annat önskemål handlade om en lämplig yta för EPA-traktoråkare. Mötet som blev mycket lyckat var det första i en planerad serie som är tänkt att hållas den sista måndagen varje månad.

  Vi återkommer med mer info framöver – Välkomna !

 • KF-möte 2018-03-21

  Av ovekarlsson den 21 mars, 2018
  0

  Mars månads kommunfullmäktigemöte bjöd inte på några större överraskningar. Speciellt för detta möte var att allmänheten hade bjudits in med möjlighet att ställa frågor till den politiska ledningen. Punkter på dagordningen av intresse för vår del var dels pkt. 18  ”Svar på motion (S) Bygg nya äldreboenden på Värmdö”.
  En motion inlämnad av socialdemokraterna som vi tyckte var sympatisk i och med att äldrefrågor i synnerhet är något som ligger oss varmt om hjärtat. Vi valde därför att rösta med oppositionen i denna fråga. Men i och med att vi var en man kort (pga sjukdom) blev resultatet oavgjort. I ett sådant läge har presidiets ordförande utslagsröst, och pga att denne är moderat och således röstar med alliansen så gick inte motionen igenom. Men detta visar ändå på SD Värmdös styrka som vågmästare. Då vi är fulltaliga och väljer att rösta med oppositionen är vi faktiskt tungan på vågen som fäller avgörande.

   

  http://varmdo.webbtv-kf.se/?20180321